Huế, ngày 25 tháng 10 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 79/CTr-UBND ngày 06/7/2013 của UBND tỉnh)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án  thông qua UBND tỉnh

1.                    

Họp giao ban XDCB 6 tháng đầu năm

Sở KHĐT

Tuần 1

2.                    

Điều chỉnh phân cấp nhiệm vụ cho BQL Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Ban QLKKT CM - LC

Tuần 2

3.                    

Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Nội vụ

Tuần 3

II.

Đề án  thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh – Triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh

4.                    

Ban hành Quy định phân công phân cấp Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Sở Xây dựng

Tuần 2

5.                    

Ban hành Chỉ thị về tăng cường khuyến khích sản xuất, sử dụng vật liệu không nung

Sở Xây dựng

Tuần 2

6.                    

Ban hành Qui định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tài chính

Tuần 2

7.                    

Quy chế thu thập quản lý khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

8.                    

Chỉ thị an toàn giao thông trong dịp hè

Sở Giao thông

Tuần 3

9.                    

Triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2025

Sở VHTTDL

Tuần 3

10.                

Đề án về chính sách thu hút công chức, viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, giai đoạn 2013- 2016

Sở Y tế

Tuần 3

11.                

Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng DNVVN

Sở TC

Tuần 4

12.                

Thông qua Đề cương điều chỉnh Quy hoạch Phát triển giao thông vận tải

Sở GTVT

Tuần 4

13.                

Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng

Sở GTVT

Tuần 4

14.                

Thông qua Quy hoạch phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống Thừa Thiên Huế

Sở NNPTNT

Tuần 4

15.                

Thông qua Kế hoạch phát triển nghề và làng nghề, sản xuất sản phẩm xuất khẩu năm 2014 - 2015

Sở Công thương

Tuần 4

16.                

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 4

17.                

Ban hành Quyết định đặt tên đường tại thị trấn Sịa

UBND huyện Quảng Điền

Tuần 4

18.                

Ban hành Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Sở VHTTDL

Tuần 4

19.                

Ban hành Quyết định về điều chỉnh phí vệ sinh

Sở Tài chính

Tuần 4

20.                

Ban hành Qui định về đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 – 2015

Sở VHTTDL

Tuần 4

21.                

Quy chế phối hợp về công tác chống hàng giả buôn lậu và gian lận thương mại

BCĐ 127

Tuần 4

22.                

Quy chế phối hợp quản lý hoạt động VLNCN

Sở Công Thương

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

23.                

Hội nghị Sơ kết Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ (chuyển tiếp tháng 6/2013)

Bộ CHQS tỉnh

Tuần 1

24.                

Hội nghị tập huấn cấp tỉnh, triển khai công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống Bưu điện

Bảo hiểm Xã hội

Tuần 1

25.                

Giao ban tiến độ dự án Kinh thành Huế; các dự án Điện Biên Phủ, Đống Đa

UBND thành phố Huế

Tuần 2

26.                

Họp xử lý một số vướng mắc trong công tác GPMB

Sở TNMT

Tuần 2

27.                

Nghe báo cáo Quy định thực hiện mô hình một cửa điện tử tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 2

28.                

Hội nghị tổng kết 7 năm thực hiện Luật Thanh niên

Sở Tư pháp

Tuần 2

29.                

Họp thông qua Đề án chính sách thu hút công chức, viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

Sở Y tế

Tuần 2

30.                

Họp Ban Chỉ đạo Dự án phòng chống HIV/AIDS tỉnh nghe báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Dự án 6 tháng đầu năm

BQL Dự án HIV/AIDS

 

Tuần 3

31.                

Họp nghe báo cáo lần 1 Đề án phân loại đô thị toàn tỉnh

Sở XD

Tuần 3

32.                

Họp giao ban CT và các PCT

VP UBND tỉnh

Tuần 4

33.                

Họp Ban Chỉ đạo dự án Cải thiện môi trường nước TP Huế

Sở KHĐT

Tuần 4

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.                    

Chỉ đạo nội dung họp HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp 6

Các sở/ngành

Tuấn 1

2.                    

Chỉ đạo triển khai các Chương trình trọng điểm 6 tháng cuối năm

Các Sở/ngành

Tuần 1

3.                    

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế.

UBND thành phố Huế

Tuần 1

4.                    

Chỉ đạo thực hiện cấp GCNQSD đất

Sở TN và MT

Tuần 1

5.                    

Theo dõi việc đầu tư bến số 2 - Cảng Chân Mây

Cảng Chân Mây

Tuần 1 - 4

6.                    

Điều chỉnh tiến độ 1 số Dự án thủy điện

Sở KH và ĐT

Tuần 1-4

7.                    

Hội nghị triển khai Quy hoạch trạm thu phát sóng di động

Sở Thông tin Truyền thông

Tuần 2

8.                    

Ký kết hợp đồng BOT Dự án mở rộng Quốc lộ 1 A (Phía Bắc)

Sở Giao thông Vận tải

Tuần 1-4

9.                    

Điều chỉnh Dự án Thủy điện Thượng Nhật, Thượng Lộ

Sở KH và ĐT

Tuần 2

10.                

Kế hoạch tổ chức Hội thảo hợp tác và phát triển CNTT - TT

Sở TTTT

Tuần 2

11.                

Chính sách kích cầu du lịch 2013

Sở VHTTDL

Tuần 2

12.                

Khởi động dự án phát triển nông thôn vùng đầm phá và phòng chống biến đổi khí hậu ODA-Luxembourg

Sở KHĐT

Tuần 1-2

13.                

Đôn đốc rà sóat đất quỹ đất lâm nghiệp

Sở NN và PTNT

Tuần 1 - 2

14.                

Thực hiện các hoạt động theo Kế họach kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật

Sở Ngoại vụ

Tuần

1 - 4

15.                

Tiếp tục theo dõi việc lập dự án chống sạt lở bờ biển Phú Thuận; Hải Dương – Thuận An.

Sở NNPTNT

Tuần

1 - 4

16.                

Tiếp tục theo dõi đôn đốc các DA: Tây Nam Hương Trà, Thủy Yên, QL49A, cứu hộ cứu nạn,..

Sở NNPTNT/GTVT

Tuần

1 - 4

17.                

Thực hiện các hoạt động theo Kế họach kỷ niệm 40 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp

Sở Ngoại vụ

Tuần

1 - 4

18.                

Theo dõi công tác chuẩn bị đầu tư khu hành chính tập trung

Ban ĐTXD tỉnh

Tuần 1-4

19.                

Ban hành quy chế thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Ngoại vụ

Tuần 2

20.                

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc công tác triển khai dự án cải tạo, nâng cấp hộ thành hào, hồ tịnh tâm và hồ Học Hải

UBND thành phố Huế

Tuần 2

21.                

Chỉ đạo thực hiện Quyết định 22/QĐ-TTg hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở

Sở Xây dựng

Tuần 2

22.                

Thông qua Qui hoạch chi tiết đồi Vọng Cảnh

Sở Xây dựng

Tuần 2

23.                

Tiếp tục đôn đốc các dự án đường Đống Đa, Điện Biên Phủ

UBND thành phố

Tuần 2

24.                

Chỉ đạo công tác GPMB và các thủ tục liên quan Dự án BOT mở rộng quốc lộ 1A doạn qua Thừa Thiên Huế; Dự án hầm đường bộ Phú Gia, Phước Tượng

BCĐ mở rộng quốc lộ 1 A

Tuần 2-3

25.                

Triển khai Nghị định 34/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý nhà thuộc SHNN và kế hoạch tranh thủ gói cứu trợ của Chính phủ về nhà ở cho người thu nhập thấp

Sở Xây dựng

Tuần 2

26.                

Tổng kết Đề án phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào

Ban Biên giới tỉnh

Tuần 2-3

27.                

Họp thông qua Qui hoạch đô thị mới Vinh Thanh

Sở Xây dựng

Tuần 3

28.                

Chương trình xây dựng thương hiệu hàng đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở CT, Sở KHCN

Tuần 3

29.                

Triển khai Kế hoạch Thanh tra của Bộ Tài chính

Sở Tài chính

Tuần 3

30.                

Sắp xếp các cơ sở nhà đất theo QĐ 09/QD-TTg

Ban Chỉ đạo 09

Tuần 3

31.                

Chỉ đạo triển khai các Nghị định 11, 15 

Sở Xây dựng

Tuần 3

32.                

Qui định xây dựng tiêu chí nhà ở xã hội phục vụ tái định cư

Sở Xây dựng

Tuần 3

33.                

Thông qua Kết luận Kiểm toán chuyên đề

Sở KHĐT/Sở Y tế

Tuần 4

34.                

Thực hiện Quy định tiết kiện 10% chi thường xuyên

Sở TC

Tuần 4

35.                

Triển khai quy định về miễn giảm thuế thực hiện NQ 02/NQ-CP

Cục Thuế tỉnh

Tuần 4

II.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

36.                

Quyết định Qui định một số chính sách về Dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh (Sửa đổi)

Sở Y tế

Tuần 1

37.                

Kế hoạch Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Y tế

Tuần 1

38.                

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch triển khai phổ biến và thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013

Sở Y tế

Tuần 1

39.                

Chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh

Sở Y tế

Tuần 1

40.                

Chỉ đạo chấn chỉnh ca Huế trên sông Hương

Sở VHTTDL

Tuần 1

41.                

Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyển sinh phổ thông và tuyển sinh, cao đẳng đại học năm 2013

Sở GDĐT, các đơn vị

Tuần 1

42.                

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, thôn bản và đối tượng cộng đồng thuộc nguồn vốn kết dư Chương trình 135 năm 2013

Ban Dân tộc

Tuần 1

43.                

Tổng kết Cúp Bóng đá Cộng đồng Nauy 2013

Sở VHTTDL

Tuần 1

44.                

B/c kết quả tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT

Sở Tài chính

Tuần 2

45.                

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực y tế có trình độ Bác sỹ và tương đương tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Sở Y tế

Tuần 2

46.                

Đề cương KH quản lý khu Di sản Huế

TTBTDT CĐ Huế

Tuần 2

47.                

Kế hoạch kiểm kê hiện vật

Sở VHTTDL

Tuần 2

48.                

Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh công tác phòng chống tệ nạ xã hội – mại dâm

Sở Lao động TBXH

Tuần 2

49.                

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung thi tay nghề quốc gia năm 2014

Sở Lao động TBXH

Tuần 2

50.                

Chỉ đạo triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống Bưu điện

Sở Lao động TBXH

Tuần 2

51.                

Triển khai Kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng

Sở Lao động TBXH

Tuần 2

52.                

L/v với các đơn vị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh về Festival Huế 2014

TT Festival

Tuần 3

53.                

Kế hoạch thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Y tế

Tuần 3

54.                

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, thôn bản và đối tượng cộng đồng thuộc nguồn vốn kết dư Chương trình 135 năm 2013

Ban Dân tộc

Tuần 3

55.                

Chỉ đạo hoàn thành và ban hành Quy định về dạy thêm học thêm

Sở GD và ĐT

Tuần 3

56.                

Chỉ đạo triển khai Kế hoạch điều tra, khảo sát và đối chiếu tiếng nói, chữ viết của người dân tộc thiểu số Tà Ôi, Ka Tu

Ban Dân tộc

Tuần 3

57.                

Chỉ đạo chuẩn bị Kế hoạch năm học 2013 - 2014

Sở GDĐT

Tuần 4

58.                

Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2013)

Sở Lao động TBXH

Tuần 4

59.                

Chỉ đạo ban hành Quyết định sửa đổi quy chế BQL Quỹ khám chữa bệnh người nghèo tỉnh

BQL Quỹ KCB người nghèo

Tuần 4

60.                

Chỉ đạo kế hoạch đào tạo theo gói thầu 2A thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Ban ĐTXD Bệnh viện

Tuần 4

 

 
    
Chịu trách nhiệm nội dung: Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Tư vấn và phát triển: Công ty cổ phần Eureka