Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2014
THÀNH PHỐ HUẾ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC | THÔNG TIN CHUNG | ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân

Nguyễn Kim Dũng - Chủ tịch
Điện thoại:
054.3823929
Email: nkdung@thuathienhue.gov.vn
Lê Quang Vinh - Phó Chủ tịch
Điện thoại:
054.3822546
Email: lqvinh@thuathienhue.gov.vn
Trương Nhị Phương - Ủy viên Thường trực
Điện thoại:
054.3830530 
Email:
tnphuong@thuathienhue.gov.vn 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân

Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch
Điện thoại:
054.3822310 
Email:
nvthanh@thuathienhue.gov.vn 
Nguyễn Đăng Thạnh - Phó Chủ tịch thường trực 
Điện thoại:
054.3848297 
Email:
ndangthanh@thuathienhue.gov.vn 
Ngô Anh Tuấn - Phó Chủ tịch
Điện thoại:
054.3822540 
Email:
ngatuan@thuathienhue.gov.vn 
Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch
Điện thoại:
054.3822544 
Email:
hhminh@thuathienhue.gov.vn 
Các đơn vị khác:


Chịu trách nhiệm nội dung: Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Tư vấn và phát triển: Công ty cổ phần Eureka