Phát biểu chào mừng của
Chủ tịch UBND tỉnh
KHAI BÁO HẢI QUAN
ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG
ĐĂNG KÝ ỨNG VIÊN
ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ
Các website liên kết
Chính phủ, bộ ngành
Các tỉnh, TP trực thuộc TW
UBND TP, TX và các huyện
Cơ quan chuyên môn
Đơn vị sự nghiệp
Tổ chức chính trị, CT - XH
Cơ quan TW trên địa bàn
website khác
Thông tin truy cập
19074180 Lượt đã truy cập
154 Đang truy cập
TIN TỨC THỜI SỰ >> CHI TIẾT  
  Kế hoạch hoạt động năm 2012 về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh

Cập nhật 06/02/2012 12:00 SA

Ngày 3 tháng 2 năm 2012, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND hoạt động năm 2012 về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh năm 2012 nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; tăng cường hợp tác với các tổ chức của Chính phủ và phi Chính phủ để thực hiện các chương trình, dự án vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) trên địa bàn tỉnh. Đồng thời Kế hoạch nói trên cũng nhằm mục tiêu triển khai Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 17/8/2011 của UBND tỉnh về “Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011- 2015”.

Các nhiệm vụ cụ thể:

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao về thực hiện NQ 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Kiện toàn bộ máy Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động các Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp; rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ các cấp; xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo cán bộ, công chức nữ ở các sở, ngành và địa phương để tạo nguồn cán bộ nữ;

Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công vì sự tiến bộ của phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở; Xây dựng tài liệu tập huấn, truyền thông về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; Thu thập số liệu hoàn thiện và ban hành bộ chỉ số đánh giá kết quả công tác của các Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp;

Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình;

Xây dựng và thực hiện công tác tuyên truyền về: Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Công ước CEDAW và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiêu biểu hoạt động VSTBPN. Tạo sự thay đổi và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới ở các ngành, các cấp và tầng lớp nhân dân.

Kiểm tra hoạt động VSTBPN và một số hoạt động khác có liên quan...

www.thuathienhue.gov.vn

 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Giấy phép: số 110/GP-BC cấp ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Hương
Địa chỉ:16 Lê Lợi, Thành phố Huế - Điện thoại: +84+54.3823338 - Fax: +84+54.3834373 - Email: portal@thuathienhue.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế" khi bạn phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.