Phát biểu chào mừng của
Chủ tịch UBND tỉnh
KHAI BÁO HẢI QUAN
ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG
ĐĂNG KÝ ỨNG VIÊN
ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ
Các website liên kết
Chính phủ, bộ ngành
Các tỉnh, TP trực thuộc TW
UBND TP, TX và các huyện
Cơ quan chuyên môn
Đơn vị sự nghiệp
Tổ chức chính trị, CT - XH
Cơ quan TW trên địa bàn
website khác
Thông tin truy cập
19127890 Lượt đã truy cập
189 Đang truy cập
TIN TỨC THỜI SỰ >> CHI TIẾT  
  Thực hiện thống kê đất đai năm 2011

Cập nhật 21/12/2011 10:00 SA

Thực hiện việc thống kê đất đai hàng năm theo quy định của Luật Đất đai năm 2003; ngày 20/12, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5705/UBND-ĐC yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã Hương Thuỷ, thị xã Hương Trà và thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2011 theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Theo đó, kế hoạch cụ thể:

Thời điểm thống kê đất đai năm 2011 là ngày 01/01/2012. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012, UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện thống kê đất đai và nộp báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2011 chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 năm 2012 về UBND cấp huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường).

Ngay sau khi nhận được báo cáo kết quả thống kê đất đai của UBND cấp xã, UBND cấp huyện (do Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện) có trách nhiệm thực hiện việc thống kê đất đai của địa phương và nộp báo cáo chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 năm 2012 về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngay sau khi nhận được báo cáo kết quả thống kê đất đai của UBND cấp huyện, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện việc thống kê đất đai của cấp tỉnh để Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 10 tháng 02 năm 2012 để nộp báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chậm nhất vào ngày 15 tháng 02 năm 2012.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện thống kê đất đai theo Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

www.thuathienhue.gov.vn

 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Giấy phép: số 110/GP-BC cấp ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Hương
Địa chỉ:16 Lê Lợi, Thành phố Huế - Điện thoại: +84+54.3823338 - Fax: +84+54.3834373 - Email: portal@thuathienhue.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế" khi bạn phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.