Phát biểu chào mừng của
Chủ tịch UBND tỉnh
KHAI BÁO HẢI QUAN
ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG
ĐĂNG KÝ ỨNG VIÊN
ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ
Các website liên kết
Chính phủ, bộ ngành
Các tỉnh, TP trực thuộc TW
UBND TP, TX và các huyện
Cơ quan chuyên môn
Đơn vị sự nghiệp
Tổ chức chính trị, CT - XH
Cơ quan TW trên địa bàn
website khác
Thông tin truy cập
19095224 Lượt đã truy cập
264 Đang truy cập
TIN TỨC THỜI SỰ >> CHI TIẾT  
  Thống nhất sử dụng kết quả dự án GISHue phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Huế

Cập nhật 08/08/2011 02:24 CH

Tại cuộc họp  về ứng dụng kết quả Dự án GISHue vào công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Huế do đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận:

Việc sử dụng kết quả dự án GISHue để phục vụ công tác quản lý nhà nước đã được xác định tại mục tiêu Dự án. UBND tỉnh thống nhất sử dụng kết quả dự án GISHue phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Huế.

UBND thành phố Huế khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc ứng dụng ngay kết quả dự án GISHue vào việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thường xuyên việc cập nhật cơ sở dữ liệu thuộc tính, cũng như dữ liệu không gian nhằm tạo nguồn cơ sở dữ liệu đồng bộ, thống nhất và phù hợp theo hiện trạng.

Ban Quản lý dự án GISHue phối hợp với đơn vị tư vấn, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường để triển khai cài đặt, hướng dẫn sử dụng việc ứng dụng GISHue để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn việc ứng dụng kết quả dự án GISHue vào việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan liên quan đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; nhất là việc sử dụng hệ tọa độ cũng như các yếu tố liên quan; Phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Trung Tâm thông tin dữ liệu điện tử Thừa Thiên Huế nhằm phối hợp với Tổng Cục quản lý đất đai và Tổng Cục thuế trong việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai có gắn với quản lý thuế nhà đất (theo Thông báo số 96/TB-BTNMT-BTC ngày 20/5/2011 của liên bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài chính) đảm bảo có tính kế thừa kết quả dự án GISHue; Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Thông báo số 41/TB-UBND ngày 14/3/2011.

UBND thành phố Huế tiếp tục thực hiện các nội dung theo Thông báo số 78/TB-UBND ngày 06/4/2011 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND thành phố Huế về dự án GISHue.

www.thuathienhue.gov.vn

 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Giấy phép: số 110/GP-BC cấp ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Hương
Địa chỉ:16 Lê Lợi, Thành phố Huế - Điện thoại: +84+54.3823338 - Fax: +84+54.3834373 - Email: portal@thuathienhue.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế" khi bạn phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.